Wing-Chan Leung
Wing-Chan Leung导演 | 演员 | 编剧

Wing-Chan Leung is known for his work on Xiao quan guai zhao (1979), Yi zhao ban shi chuang jiang hu (1978) and Long teng hu yue (1983).

TA的作品(157)