Chi-Ming Yu
Chi-Ming Yu演员
射手座
1943年12月10日出生于Hong Kong, British Crown Colony

Chi-Ming Yu was born on December 10, 1943 in Hong Kong, British Crown Colony. He is known for his work on Fuk sing go jiu (1985), Zui jia pai dang 3: Nv huang mi ling (1984) and Kai xin gui zhuang gui (1986).

TA的作品(56)