Anu Choudhury
Anu Choudhury演员
处女座
1978年8月30日出生于Bhubaneshwar, Orissa, India

Anu Choudhury was born on August 30, 1978 in Bhubaneshwar, Orissa, India. She is an actress, known for Kathantara (2007), Agni Parikshya (2005) and Hasiba Puni Mo Suna Sansar (2008).

TA的作品(45)