Fahimeh Rastegar
Fahimeh Rastegar演员
摩羯座
1932年1月1日出生于Tehran, Iran

Fahimeh Rastegar was born in 1932 in Tehran, Iran. She was an actress, known for Mogholha (1973), Khatt-e payan (1986) and Ravani (1997). She died on November 22, 2012 in Tehran.

TA的作品(15)