Linda Wang
Linda Wang演员
Linda Wang
170cm

Linda Wang,演员。2013年在电影《艰难旅程》中饰演China Sue;2014年在电影《 忧愁围绕着我》中饰演Chinese woman;2015年在电影《丹尼·科林斯》中饰演Asian Fan。

她的作品(43)