猫眼电影 > Gleboka woda
Gleboka woda海报封面图

Gleboka woda

电视剧 / 剧情
2011-06-14波兰开播 / 45分钟
看过看过
logo猫眼综合评分
7.7
星星星星星
IMDb 7.6
简介

Serial “Głęboka woda“ opowiada o grupie osób pracujących w jednym z ośrodków pomocy społecznej. Świeżo upieczonym szefem placówki jest Wiktor Okulicki, w którego wcielił się Marcin Dorociński. Grany przez aktora bohater to człowiek czynów, nie słów. Jest całkowicie oddany trudnej pracy, choć i on miewa chwile zwątpienia w sens swej działalności. Nie zawsze też umie sobie poradzić z własnymi problemami, ze zbuntowanym nastoletnim synem i córką. Ma za sobą uzależnienie od alkoholu. Teraz jednak próbuje pomóc innym wyjść z nałogu, angażując się w spotkania grup AA. Wiktor Okulicki ma swoich zaufanych podwładnych, którzy, podobnie jak on, są wrażliwi na nieszczęścia i biedę ludzi doświadczonych przez los.

演职人员全部arrow-right

影视行业信息《免责声明》I 违法和不良信息举报电话:400601890