猫眼电影 > Rezydencja
Rezydencja海报封面图

Rezydencja

电视剧 / 剧情
2011-09-07波兰开播 / 25分钟
看过看过
简介

Akcja koncentruje się wokół losów wpływowej rodziny Podhoreckich, w której nagle oprócz pieniędzy zaczną liczyć się też uczucia. A wszystko za sprawą Barbary Kochanowskiej (Anna Cieślak), która zostanie zatrudniona w imperium zarządzanym przez, jak się okaże... jej ojca. Jednakże sama bohaterka nigdy się nie dowiaduje, kto jest jej biologicznym ojcem.

演职人员全部arrow-right

影视行业信息《免责声明》I 违法和不良信息举报电话:400601890