猫眼电影 > 背叛
背叛海报封面图

背叛

Trahir
剧情 / 历史
1993-11-24法国上映 / 103分钟
看过看过
简介

George Vlaicu, personajul principal, e închis de către comuniști pentru articole nefavorabile din perioada de după Război. În 1959 i se propune să devină colaborator al Securității, în schimbul libertății. După mai multe ezitări, acceptă, fiindu-i promis că își va putea publica poeziile. Se reîntîlnește cu logodnica sa (care fusese și ea arestată, dar îi pierduse urma) și timp de 19 ani „dă cu subsemnatul” despre prietenii și colegii săi. Decide să emigreze, alături de soție și tînărul său fiu, iar securistul care îl avea în grija îl ajută cu informații prețioase. Ajunge în Franța unde e așteptat de un fost prieten care scăpase de închisoare și are emisiuni la Radio Europa Liberă.

影视行业信息《免责声明》I 违法和不良信息举报电话:400601890