猫眼电影 > Anastasija
Anastasija海报封面图

Anastasija

Anastasia
看过看过
简介

Baltijos valstybėms atkūrus nepriklausomybę, tūkstančiai rusų netikėtai liko atskirti nuo savo tėvynės. Dalis iš jų grįžo į Rusiją, dalis priėmė atkurtųjų valstybių pilietybę ir sėkmingai pritapo prie naujo gyvenimo. Tačiau atsirado ir tokių, kurie nenorėjo nei išvažiuoti, nei susitaikyti su naujomis realijomis. Daugelis rusakalbių pasimetę – jie tapo atskirti nuo kitų savo gentainių. Dauguma nutarė savo tolimesnį gyvenimą susieti su Lietuva, kiti – grįžo į Rusiją. Tačiau broliai Konstatinas ir Jurijus niekaip neapsisprendė ir laiku nepasiprašė Lietuvos pilietybės. Vieną dieną jie prarado teisę gyventi Lietuvoje. Sužinoję, kad privalo išvykti arba bus deportuoti iš šalies, broliai ryžtasi mesti iššūkį, jų įsitikinimu, žmogiškas teises pažeidžiantiems valdžios veiksmams. Sužinoję, kad netrukus gali būti deportuoti, užgrobia autobusą su keleiviais ir reikalauja išpirkos. Netikėtai Anastasija, viena iš keleivių, stoja brolių pusėn…

影视行业信息《免责声明》I 违法和不良信息举报电话:400601890