• weimi叮咚  

  哈哈

 • jinjun.zhou  

  现在的编剧都是50%Copy,50%原创

 • _sina02320448846  

  答主你很有想法啊!

 • 蓝星  

  一针见血!赞

 • 我kaokaokao  

  我当时也是联想到移动迷宫和饥饿游戏

 • 懒洋洋  

  哈哈哈赞,太赞了

 • 豹纹猫小可  

  哈哈哈哈哈哈

 • jaewon7777  

  哈哈哈,戳中我笑点!

 • 加载中...