Chuan-Chuan Chen
Chuan-Chuan Chen演员 | 导演

Chuan-Chuan Chen was an actress and director, known for Shi bian (1958), Ding xiang gu niang (1957) and Qing chun song (1953). She died in 1976 in Hong Kong, China.

TA的作品(5)